KONTAKTY

ANEX - Miroslav Hromada
Sládkovičova 15
01501 Rajec
tel: +421 910 478 120
napíšte nám
Ján Hromada - 0910 478 120
Miroslav Hromada - 0903 502 803

ANKETA

Nakupujete oblečenie cez internet, alebo v kamennom obchode?

Viac v kamennom obchode 41% Viac cez internet 22% V oboch rovnako 19% V second hand 18%

NAJPREDÁVANEJŠÍ

NOVINKY

arr3Skladové a predajné priestoryPozívame Vás na návštevu našej skladovej a obchodnej predajne, kde sa nachádza široký sortiment...

Úvod » VEĽKOOBCHOD OBLEČENIA » Elektronický a kamenný obchod

Porovnanie elektronického a kamenného obchodu

Elektronické obchodovanie na úrovni podnikov existuje vo svete už viac ako 20 rokov. Začalo sa zavádzaním formalizovanej výmeny dát (electronic data interchange, EDI) medzi firmami, a to posielaním a prijímaním objednávok, informáciami o dodávkach a platbách atď.

Najväčší podiel na tovaroch, ktoré sú predmetom elektronického obchodovania, majú tzv. nehmotné produkty a služby alebo tovary. Medzi typické produkty patria knihy, hudobné či filmové nosiče (CD,MC, DVD, VHS), SW, HW elektronika a domáce spotrebiče.

Rozsah služieb, je veľmi pestrý. Patria sem služby finančných inštitúcií, ako sú banky a poisťovne, služby cestovných, ale aj realitných kancelárií, právne služby, ďalej služby systémov na rezerváciu a predaj lístkov na dopravu alebo kultúru a iné.

V najjednoduchšej podobe si zákazník objedná jednotlivé druhy tovaru a určuje nakupované množstvo. Vyspelejšie technológie disponujú tzv. virtuálnym nákupným košíkom, do ktorého zákazník ukladá vybraný tovar, môže meniť jeho množstvo alebo ho vyradiť a objednáva celý nákupný košík. Platbu zákazník realizuje buď v okamihu dodania tovaru alebo prevodom zo svojho konta. Vyspelejší predajci sú priamo napojení na niektorú banku, ktorá zabezpečuje bezpečné finančné transakcie prostredníctvom Internetu.

Na Slovensku, v časovom rozmedzí od septembra 2004 do septembra 2005 nakúpilo nejaký tovar alebo službu cez internet len 9,9% obyvateľov SR a to vo veku 16 až 74 rokov. Viac bolo mužov ako žien, prevládli obyvatelia vo veku 25 až 34 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a spomedzi ekonomicky aktívnych to boli živnostníci.(z INFORMATÍVNA SPRÁVA Štatistického úradu SR, z Bratislava 27. septembra 2005)
Elektronický obchod vypĺňa veľa oblastí ku ktorým patria:

Zmeny štýlu práce sú to napríklad virtuálne tímy ktorých výhodou je že ľudia komunikujú cez elektronické komunikačné systémy. Prostredníctvom elektronického obchodu sa zvyšuje efektivita spojenia štátnych inštitúcií s občanmi a podnikmi, taktiež nastáva zvýšenie konkurencie a splývanie viacerých odvetví ako napríklad telekomunikácie, energetika , médiá a obchod. Nastávajú zmeny foriem komunikácie medzi obchodnými partnermi, ale najväčšie zmeny sú zaznamenané vo formách predaja výrobkov a služieb (výber najvhodnejšieho dodávateľa okamžitá reakcia na potreby zákazníka...)
Výhody a nevýhody nakupovania cez Internet

Žijeme v dobe, kde každá vec má svoje klady a zápory a preto je dôležité porovnávať. Porovnávaním sa dozvieme charakteristické črty, odlišnosti daných vecí a podľa toho sa rozhodneme. Každá vec je charakteristická niečím iným a tak aj elektronický obchod má svoje pre a proti alebo klady a zápory.


Výhody


Výhody pre poskytovateľa služby:


Priamy prístup k miliónom potencionálnych zákazníkov po celom svete (lepšia zastihnuteľnosť existujúcich cieľových skupín)Redukcia režijných nákladov a nákladov na marketingové aktivity
Minimálne kapitálové investície
Využitie Internetu má tieto výhody

široké spektrum dostupných informácií
možnosť osloviť globálny trh
ľahká aktualizácia informácií
možnosť monitorovania aktivít

Zaistenie nepretržitej odozvy na objednávky zákazníkov
Vytvorenie si vzťahu so zákazníkom. (Zákazníkovi, ktorý opakovane využíva viacero služieb jedného poskytovateľa, je môžné ponúknuť výhody a doplnkové služby. Veľké množstvo firiem ponúkajúcich svoje služby po Internete sú veľmi závislé práve na množstve klientov využívajúcich ich služby.)

Z pohľadu prevádzkovateľa takéhoto obchodu je hlavnou výhodou jednoduchá a rýchla manipulácia s cenami a samotným sortimentom

Elektronické obchody sa dajú využiť i pre B2B obchodovanie, kde svojim odberateľom takto zásadne uľahčíme objednávanie tovaru z nášho sortimentu.

Skrátenie výrobno obchodného reťazca interaktívna spätná väzba od zákazníka k predajcovi

Jednotlivým odberateľom môžeme prideľovať individuálne ceny na jednotlivé druhy tovaru

Tovar je lacnejší tým, že nie je umiestnený v predajni, ale na sklade, preto nevznikajú skladovacie náklady.
Výhody pre zákazníkov

Najväčšou výhodou pre potencionálneho zákazníka je možnosť nakupovať priamo cez počítač, s ktorým pracuje v domácnosti. Zákazník si môže v pokoji tovar vybrať a prostredníctvom banky cez účet zaplatiť. Tovar si môže triediť podľa množstva kategórií, preto má zjednodušenú úlohu pri rozhodovaní medzi niekoľkými výrobkami naraz.

Výhodný je aj bezhotovostný platobný styk, kde je dôležitá dôvera zákazníka voči virtuálnemu obchodu.

Nakupovanie na Internete nie je časovo obmedzené.
Rýchlosť – elektronické zásielky sú doručené do niekoľkých hodín.
Tovar je možné dôkladne prezerať a porovnávať s konkurenciou


Nevýhody


Nevýhody pre poskytovateľa služby:


Nie všetky produkty sa predávajú rovnako. Elektronický obchod je viac úspešný s predajom nízkodotykového tovaru ako sú počítače, CD, knihy, ktoré zákazníci nepotrebujú vidieť a dotknúť sa ich oproti vysokodotykovému tovaru ako je oblečenie.

Vybavenosť Slovákov informačnými technológiami (Prístup na internet doma uvádza 23,3 % domácností.)
Nevýhody pre zákazníkov

Zákazník tovar fyzicky nevidí pred nákupom, ale až po nákupe. Preto prípadná reklamácia výrobku je zdĺhavejšia. Avšak závisí od predajcu, ako vie zabezpečiť nápravu.

Nedodržanie dodacej lehoty. Niektorí predajcovia nevedia dostatočne rýchlo aktualizovať dostupnosť jednotlivých druhov tovaru. Niekedy sa stane, že nám tovar vôbec nedôjde. Preto je dobré sa bližšie informovať o stave objednávky.

U niektorých produktoch je nedostatočné uvedenie podrobných informácií o produkte. Vtedy je lepšie si vyhľadať na Internete podrobnejšie informácie.

Predaj nelegálneho Softwaru. Vtedy je dôležité, aby sme vedeli, či cena Softwaru nieje podhodnotená, príliš nízka. V niektorých prípadoch zákazníci pri objednaní a zaplatení tovaru neobdržali žiadny produkt, v iných obdržali závadný produkt. Proti tomuto obchodovaniu vyvinuli tvorcovia Software novú technológiu na monitorovanie, ktorá je schopná vyhľadávať stránky na Internete nonstop a identifikovať tvorcov nelegálnych obchodov.

Očakávané prínosy do budúcnosti podľa Karola Matiaška I. Karol Matiaško, Žilinská univerzita v Žiline

zrýchlenie obchodného cyklu (príjem objednávky, kalkulácia, príprava, koordinácia
výroby, reorganizácia linky, operácie predaja, spracovanie faktúr, inkaso)
vytvorenie pevných väzieb s obchodnými partnermi (ochrana pred konkurenciou)
predpoklady pre uplatnenie moderných metód dodávky a logistiky
urýchlenie platobného styku
lepšie možnosti sledovania cash flow
zníženie zásob materiálu aj tovaru
zníženie objemu rozpracovanej výroby
zvýšenie kvality tovaru a služieb
zvýšenie kvality práce s pracovnými zdrojmi
Kamenný obchod

Obchod má dlhú históriu vývoja. Prvopočiatky obchodu siahajú až do najstarších dôb. Išlo o tzv. výmenný obchod v tej najprimitívnejšej forme. Od tej doby ubehlo veľa rokov a obchod sa zdokonalil po všetkých stránkach. Kamenný obchod, o ktorom hovoríme v tejto práci je tzv. maloobchod. Maloobchod definujeme ako súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie.


Výhody kamenného obchodu:


Výhody pre poskytovateľa služby:


Úspešný predaj vysokodotykovému tovaru ako je oblečenie, potraviny
Vybavenosť Slovákov informačnými technológiami
Kupovanie v obchodoch považuje väčšina Slovenských užívateľov za oveľa
bezpečnejšie (podľa výskumu Global e-Commerce Report 2002 spoločnosti Taylor
Nelson Sofres (TNS))

Orientácia na nákupy v kamenných obchodoch je podľa Arno Hummerston-a stále výhodnejšia, pretože štandardy kvality a systémy platenia sú založené na tradícii. (Arno Hummerston, riaditeľ TNS Interactive Solutions)


Výhody pre zákazníkov:

Hmatateľnosť, tovar je možné prezrieť, vyskúšať
Kontakt s predávajúcim. (O tovare sa možno poradiť sa s predávajúcim )
Menej komplikované reklamácie, dostatočné odborné poradenstvo
Nízke cenové rozdiely medzi kamenným a internetovým obchodom


Nevýhody:


Nevýhody pre poskytovateľa služby:


Je možné osloviť potencionálnych zákazníkov len z danej oblasti, pripadne priľahlých oblastí

Vysoké režijné náklady a náklady na marketingové aktivity

„Predať znova“ u kamenných obchodov je zložitejšie viesť databázu zákazníkov, ktorí by sa do predajne pravidelne vracali a znova nakupovali

Dlhá doba, cesta výrobno-obchodného reťazca
Tovar je umiestnený v predajni, a preto vznikajú skladovacie náklady

Nevýhody pre zákazníkov:

Zákazník musí prísť kvôli nákupu do predajne a je obmedzený otváracími hodinami

V priemere vyššie ceny ako u elektronických obchodov, z dôvodu skladovacích nákladov, miezd personálu

Možnosť výberu len prezentovaného tovaru
Menšie predajne majú malý výber sortimentu


Záver:

Kamenný obchod píše na celom svete, ale i u nás dlhú históriu a medzi ľuďmi sa teší veľkej priazni. Je založený na tradícií a zvykoch, ktoré sa len ťažko opúšťajú. Technické vymoženosti každej doby predurčujú vývoj a tým aj vývoj obchodu. Obchod sa neustále zdokonaľuje a svojím vývojom predurčuje rôzne nové formy. Budúcnosť obchodu je možné vidieť i v čoraz väčšej miere na internete. Internet je fenomén 20.storočia a v súčasnosti patrí medzi jednu z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa komunikácií vôbec. Vizuálne je schopný spracovať i obrovské vzdialenosti medzi ľuďmi.

O elektronický obchod je preto vzrastajúci záujem, čo spôsobuje mierny pokles záujmu o kamenný obchod. Pre čoraz väčší počet zákazníkov sa stal Internet súčasťou každodenného života. Elektronické bankovníctvo, rezervovanie dovolenky, hľadanie nových knižných titulov, ponuka na aukciách či dokonca nákup áut prostredníctvom Internetu sú dnes už považované za samozrejmosť. Momentálna situácia zatiaľ úplne vymiznutie kamenných obchodov nenaznačuje. Na Slovensku je ešte stále relatívne nízky počet domácnosti pripojených na internet. S postupom času môžeme predpokladať odstránenie aj tejto bariéry.

Súčasná doba nám však vďaka internetu prekladá veľmi efektívny spôsob nakupovania a to kombináciu nakupovania cez internet s nakupovaním v kamenných obchodoch.


KONTAKTY

ANEX - Miroslav Hromada

Adresa: Sládkovičova 15

PSČ: 01501 Rajec

Email: info@velkoobchodoblecenia.sk

Telefón: +421 910 478 120

Ján Hromada - 0910 478 120

Miroslav Hromada - 0903 502 803

NTk0YTk